Kritina ravne strehe mora dežju preprečiti vdiranje v notranjost zgradbe

Kritina ravne strehe ima, tako kot vsaka druga, nalogo, da dežju prepreči vdiranje v notranjost zgradbe. Obenem pa kritina ravne strehe nudi tudi ustrezno termično in hidroizolacijo. Izdelava ravne strehe je sicer dokaj zahtevna, vendar pa nudi boljši izkoristek. Lahko jo površinsko tudi dodatno zaščitimo, tako da na vrhnji strešni sloj nasujemo pesek oz. prodec, ozelenimo strešno površino, izdelamo lesena tla ali pa na ravno streho položimo pohodne plošče. Da je kritina ravne strehe vodotesna, je zasluga sodobnih materialov in moderne tehnologije gradnje. Vendar pa lahko pri neustrezni izvedbi pride do zamakanja v konstrukcijo stavbnega objekta, zlasti ko gre za ravne strehe.

Dejavnosti podjetja Streha Kuhar, d.o.o. so krovstvo, tesarstvo in kleparstvo. Nudimo vam naslednje storitve:

  • polaganje vseh vrst kritin,
  • izdelava ravne strehe,
  • montaža fasadnih panelnih oblog,
  • izdelava počitniških hišič
  • vgradnja strešnih oken ter
  • sanacija in vzdrževanje streh.

 

Izdelava strehe je v našem podjetju kakovostna, kar dosegamo z zelo strokovno izvajalsko ekipo. Zlasti kritina ravne strehe zahteva vrhunsko projektiranje in usposobljenost delavcev. Podjetje je prepoznavno po tem, da prevzema tako visoke gradnje višjih zahtevnosti individualnega tipa kakor tudi objekte javnega značaja in gradnje na ključ. Kritina ravne strehe pri takšnih projektih zahteva višja merila v smislu pristopa priprave, koordinacije, pravil na gradbiščih, njihovega medfaznega vodenja in ne nazadnje primopredaje.

Ker se v vsakodnevni praksi srečujemo z interventnim odpravljanjem zamakanja streh z odpravljanjem raznih poškodb strešne kritine, ki nastajajo predvsem zaradi zanemarjanja tekočega vzdrževanja, smo se v našem podjetju odločili za uvedbo rednega preventivnega servisiranja streh. Preventivno vzdrževanje streh omogoča pravočasno odkrivanje napak na strehi in njihovo odpravljanje. Na ta način neprestano vzdržujemo brezhibnost vaše strehe.

 

Izdelava ravne strehe s trajnimi zaščitnimi sistemi za odkrivanje puščanj

Praviloma se pri ravnih strehah še vedno ne nameščajo fiksni sistemi za odkrivanje puščanja, kar ima pogosto zelo visoko ceno. Ko kritina ravne strehe  začne puščati, je že skrajni čas za ukrepanje. Takrat zamakanje prav gotovo že povzroči precejšnjo škodo, zlasti ko gre za ravne strehe. V International Leak Detection (ILD®) imamo pravo rešitev. S tehničnima postopkoma EFVM® in ProtectSys® dokazujemo, da je mogoče poškodovana mesta odkriti, še preden pride do nevarnega vdora tekočin.

 

Izdelava strehe z varnostnim sistemom ProtectSys® za učinkovito vodotesnost ravnih streh.