Izdelava streh

Zanesljivost, dinamičnost in izkušnje
so naše kvalitete!

 

Podjetje Streha Kuhar d.o.o. je znano po tem, da prevzame visoke gradnje višjih zahtevnosti tako individualnega tipa, kakor tudi objekte javnega značaja in pa gradnje na ključ. To so projekti, ki zahtevajo višja merila v smislu pristopa priprave, koordinacije, pravil na gradbiščih, njihovo medfazno vodenje in končno primopredajo.


Poleg omenjenih novogradenj so zajete tudi stavbe kulturno zgodovinskega značaja, rekonstrukcije, razne adaptacije, prizidki, nadstreški, skratka tudi sanacije manjših obsegov. Struktura in trend pa že nekaj zadnjih let prodira v slogu ravnih strešin sodobnih poslovnih objektov. Izvedba teh jim je poseben izziv, kajti tu se je potrebno še posebno profesionalno potruditi, ker je nivo še zahtevnejši.


V podjetju se trudijo, da je njihova dejavnost na področju stroke kakovostna, zato se zaposleni stalno izobražujejo in usposabljajo ter pridobivajo ustrezna potrdila in licence. Plod teh je zato vselej pomembno seznanjanje z novostmi, da so vsa dela opravljena kvalitetno.
Potrebe trga pa kažejo smernice v podpori vzdrževanja objektov. Tukaj sledijo potrebnim raznolikostim in že nekaj let vzdržujejo stik na podlagi rednih periodičnih pregledov, nujnih sanacij, ki so podprte s knjižnimi poročili in navodili. Smisel teh posegov je dobrodošla tako pri manjših kot večjih objektih, pri novogradnjah ter nenazadnje z rednim vzdrževanjem vseh privatnih hiš, ki služijo namenu bivanja ali gospodarski rabi.


Vizija zaposlenih je opraviti delo kvalitetno in v dogovorjenem roku z uresničitvijo v prvi vrsti zadovoljnega kupca in seveda njih kot izvajalca.


S klikom na menijsko tipko Reference si lahko ogledate referenčne objekte. Na nekatere izmed njih so v podjetju še posebej ponosni, saj so osvojili nagrade iz natečajev iz različnih kategorij, ki potrjujejo njihov ključ do uspeha.

 

 

Izdelava strehIzdelava streh