Preventivno vzdrževanje streh

Vas skrbi kaj se dogaja na/v strehi?

Zaupajte jo nam in lahko ste brez skrbi!

 

Razlogi za uvedbo rednega vzdrževanja strehe

Kot podjetje Streha Kuhar, d.o.o. iz Šenčurja smo profesionalni za izvedbo vseh vrst krovskokleparskih del z več kot 15-letno prakso. Posebno specializirani smo za izdelavo in vzdrževanje streh oz. strešnih kritin. V vsakodnevni praksi se srečujemo tudi s tekočim in interventnim odpravljanjem zamakanja streh z odpravljanjem raznih poškodb strešne kritine, ki nastajajo predvsem vsled zanemarjanja tekočega vzdrževanja. Te poškodbe na strehi oz. neizvajanja tekočega vzdrževanja je lahko včasih katastrofalno usodno za streho in pomeni v skrajni fazi zamenjavo celotne strešne kritine, v nekaterih primerih pa povzroči škodo v prostorih pod streho. S takim pristopom pa bi tako marsikatero napako pravočasno odpravili oziroma celo preprečili. Zato smo se v našem podjetju odločili za uvedbo rednega preventivnega servisiranja streh. Na strehah se vedno pojavljajo napake, ki so posledice slabega vzdrževanja oziroma neizvajanja le-teh. Preventivna vzdrževalna dela obsegajo tista dela, ki se odpravljajo z namenom, da odložimo ali preprečimo pričakovani nastop okvare ali loma. Pravilno organizirano preventivno vzdrževanje pomaga doseči minimalno število okvar na strehi več stanovanjske hiše ali objekta in s tem zmanjša stroške zaradi nepričakovanih dogodkov in izpada normalnega življenja v objektu (škoda vsled zamakanja). Preventivno vzdrževanje je proces, ki ima nalogo, da preventivno izvaja vzdrževanje. To pomeni, da se vnaprej odkriva povzročitelje ali morebitne poškodbe, da odpravlja povzročitelja in na ta način neprestano vzdržuje delovno sposobnost strehe na nivoju projektiranih zahtev. Preventivno vzdrževanje preprečuje pojave okvar na ta način, da s preventivnim delom odpravlja njen nastop.

 

Redno servisno vzdrževanje strehe

Pomeni, da bi odslej mi skrbeli za kvalitetno funkcioniranje strehe s 5-letno pogodbo bi zagotavljali kvalitetne letne periodične preglede in servise. Prepričani smo, da bodo tako stroški vzdrževanja bistveno nižji, ki nastanejo ob odpravljanju posledic napak ali nevzdrževanja. Streha pa bo redno pregledana, evidentirani bodo vsi posegi na njej ter bo strokovno vodena in vzdrževana.

 

Kaj bomo s servisom pridobili mi?

Nam bo največ pomenila lastna izbira in določitev termina izvajanja servisov. Z delom na daljše časovno obdobje bomo lahko objekt oziroma streho dobro spoznali, jo spremljali, rezultate servisov pa analizirali in strokovno izvajali vse servisne aktivnosti. Praktično in analitično bomo lahko spremljali procese staranja materialov, vplive atmosfere na njihov razkroj raznih diletiranj materialov, življenjsko dobo materialov ter s tem pridobili novo znanje iz krovsko-kleparskega inženiringa, ki bi ga delili z vami.

 

Kaj boste s servisiranim vzdrževanjem pridobili vi?

Prevzeli bomo odgovornost za reševanje strešne problematike, manjše pomanjkljivosti in vsa vzdrževana dela pa bomo po dogovoru in z vašim soglasjem izvajali med servisiranjem. S tem pristopom boste tudi prišli na preventivno vzdrževanje in boste tako sami pripravili finančno konstrukcijo o stroških vzdrževanja oziroma program o odpravi pomanjkljivosti na strehi oziroma o stroških vzdrževanja. Z našim pristopom se boste rešili vseh nepotrebnih poti, ki ste jih imeli zaradi iskanja strokovnih izvajalcev ter usklajevanja z njimi o rokih in cenah izvedbe. Z rednim servisnim vzdrževanjem strehe bo dolgoročno strošek preventive in vzdrževanja veliko manjši kot strošek odpravljanja napak, življenjska doba pa bo tako bistveno daljša.

 

Kaj je predmet servisiranja streh?

Naša ponudba za servisiranje streh vsebuje:

  • Izdelavo servisne knjižice, ki bo vsebovala tehnični opis strehe, poročilo o opravljenih servisih in poročilo o predvidenih aktivnostih na strehi
  • Odpravo že vidnih napak na strehi
  • Preventivno preprečevanje najpogostejših napak (čišenje okenskih, dimnih, vetrnih in drugih obrob)
  • Zaščitni premazi
  • Čiščenje žlebov in odtokov
  • Montaža dodatne opreme na strehi
  • Svetovanje pri sanacijah

 

Izvajanje servisiranja

Smo člani združenja krovsko-kleparske sekcije RS in imamo pridobljene licence za vse vrste kritin, ki pokrivajo naše tržišče. S proizvajalci strešnih kritin imamo vseskozi poslovne odnose, tako da se redno dodatno izobražujemo, znanje pa pridobivamo z ogledi raznih sejmov v tujini. S svojo strokovnostjo jamčimo, da bo servisno vzdrževana streha nudila dobro in kvalitetno vzdrževano streho. Zato je pregled usklajen periodično dvakrat letno in sicer pred zimo v jesenskem času in pa po končani zimi spomladi.

 

Plačilo storitev

Pregled brez vloženega dela bo dogovorjeni znesek v EUR.

 

Javni objekti